Nagłe przypadki

W przypadku, gdy Państwa pupil wymaga nagłej pomocy lekarskiej lub jest w stanie zagrażającym życiu,prosimy o kontakt z przychodnią i informację, że jesteście Państwo w drodze.

TEL: 600 810 500

Pacjenci w sytuacjach zagrożenia życia przyjmowani są w pierwszej kolejności!

Przykładowe stany bezpośrednio zagrażające życiu:

 • wypadki komunikacyjne
 • udary cieplne
 • urazy w okolicy brzucha i klatki piersiowej
 • ostre ciała obce w przewodzie pokarmowym
 • rozszerzenie i skręt żołądka
 • cesarskie cięcia
 • ropomacicze
 • rozległe rany po pogryzieniach
 • obrzęki płuc
 • urazy głowy

Pomimo dokładania wszelkich starań, niektóre przypadki są wyjątkowo trudne i stawiają Państwa w obliczu niezwykle trudnych decyzji.

Lekarz dyżurny udzieli Państwu szczegółowych informacji:

 • Jakie można podjąć próby leczenia
 • Jakie może być rokowanie
 • Jakie mogą być konsekwencje leczenia w przypadku jego nieskuteczności
 • Jakie są szanse na umożliwienie pacjentowi komfortowego życia w przypadku kontynuowania leczenia
 • Jaki będzie przebieg choroby w przypadku rezygnacji z leczenia
 • Jakie są przewidywane koszty leczenia